Årets affärsbank 2016:

Handelsbanken behåller greppet om företagskunderna

Handelsbanken behåller förstaplatsen när cirka 1000 av landets största företag är med och utser Årets affärsbank. Det är fjortonde året i rad som bankerna rankats i Finansbarometern.

ranking_1För sjätte året i rad är det Handelsbankens som får utmärkelsen Årets affärsbank när Finansbarometern låter medelstora och stora företag betygsätta sina affärsbanker. Men det fältet komprimeras och avståndet till närmaste konkurrenten SEB är nu minimalt.

Danske Bank, som för två år sedan delade förstaplatsen, är inte långt efter och blir trea i årets mätning. Swedbank och Nordea, vars betyg fallit dramatiskt under senare år hamnar visserligen en bit efter, men den negativa trenden tycks vara bruten. De landar båda på ungefär samma totalbetyg som ifjol.

I undersökningen Finansbarometern har analysföretaget Eastbrook låtit beslutsfattare från företag med fler än 100 anställda eller mer än 100 miljoner kronor i omsättning ranka de affärsbanker man anlitar. Närmare 1000 företag var med och utsåg Årets affärsbank.

– Det är uppenbart att Handelsbankens unika sätt att möta sina kunder på fortfarande fungerar väl. Företagen uppskattar den lokala förankringen och de personliga relationerna som Handelsbanken erbjuder ute på kontoren. Det är den främsta orsaken till att man behåller sin position som företagens favoritbank, säger Kristian Sundberg, VD för analysföretaget Eastbrook.

Sveriges småföretagsbank 2016:
Handelsbanken överlägsen konkurrenterna

ranking_2Även bland landets småföretag är det Handelsbanken som hamnar i topp.

Handelsbanken får betyget 4,7 av sina småföretagskunder, vilket är marginellt lägre än ifjol. SEB är tvåa med Danske Bank strax efter. Swedbank och Nordea noterar nya bottennivåer.

Finansbarometerns ranking baseras på omdömen från företag med färre än 20 anställda. Cirka 1 000 företag var med och utsåg Sveriges småföretagsbank.

Genomgående fortsätter småföretagens betyg på sina affärsbanker att minska. Möjligen en konsekvens av att omsorgen om de små kunderna inte betonats tillräckligt hos flera av bankerna. Samtidigt är spridningen bankerna emellan större än någonsin förut och ju mindre kunder desto större skillnad i kundnöjdhet.

Bankens lokala förankring och foörmåga att knyta nära relationer till sina kunder är fortfarande viktig för många småföretag. Trots att det är de digitala kanalerna som utgör den huvudsakliga kontaktytan med banken för de allra flesta av de mindre bolagen.

– Men vi befinner oss i en brytningstid mitt emellan det gamla och det nya och bankernas affärslogik kommer att behöva förändras. För att lyckas med omställningen kan man inte enbart hålla fast vid gamla beprövade koncept utan man måste också förmå att tänka helt nytt och förstå kundernas förändrade behov på djupet, saäger Kristian Sundberg.

Fakta om Finansbarometern

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på företagens syn på sina banker och revisionsbyråer. Undersökningen, som har genomförts årligen sedan 2003, riktar sig till VD:ar, ekonomichefer och andra relevanta beslutsfattare som har inflytande över företagets relation till banken.

Urvalet består av alla företag och organisationer i Sverige med fler än 200 anställda samt ett slumpmässigt urval av företag med mellan 1-200 anställda.

Undersökningen har genomförts som en webbaserad enkät med unika enkätlänkar under maj och juni 2015. Cirka 3 000 personer medverkade i årets Finansbarometer.

Finansbarometern drivs i regi av analysföretaget Eastbrook Information Lab.

Årets utmärkelser
Finansbarometern utgör grunden för de utmärkelser som Eastbrook presenterar:

   • Årets affärsbank
   • Sveriges småföretagsbank
   • Årets revisionsbyrå
   • Årets småföretagsrevisor

De första två utmärkelserna baseras på svar från företag och andra affärsdrivande verksamheter med fler än 100 anställda eller mer än 100 miljoner kronor, medan småföretagsvarianterna bygger på omdömen från företag med färre än 20 anställda.

Kunderna får betygsätta sina banker och revisionsbyråer utifrån ett antal olika perspektiv. Dels får man ange hur nöjd man är totalt sett, dels betygsätta en rad andra centrala egenskaper såsom pris, e-tjänster, rådgivning och servicenivå. De underliggande omdömena viktas sedan ihop utifrån hur marknaden i sin helhet värdesätter de olika parametrarna. Detta resulterar slutligen i ett totalbetyg som redovisas i form av en ranking.

För mer information:
Kristian Sundberg, 070-661 85 95, kristian.sundberg@eastbrooklab.se

Ladda ner hela pressreleasen som pdf.