5 faktorer som hämmar bankernas utveckling

Av Kristian Sundberg

Storbankerna står inför sin största utmaning i modern tid. Alltfler finansnära tjänster digitaliseras och nya IT-orienterade start-ups växer upp som svampar ur jorden. Många av dessa kastar lystna blickar på den kaka som bankerna hittills betraktat som sin egen. Oligopolet, som bankerna levt gott på sedan tidigt 90-tal, håller på att rämna och nya tider väntar runt hörnet.

På alla banker råder febril aktivitet och insikten att radikala grepp måste till för att möta framtidens utmaningar saknas knappast. Överallt pratas om den digitala banken och om hur konkurrensen från de nya, snabbfotade aktörerna ska tacklas. På direktionsvåningarna i Kungsträdgården, Lindhagen, Sundbyberg och Norrmalmstorg, läggs pannor i djupa veck över hur man bäst bedriver affärsutveckling som kan hantera paradigmskiftet. Läs mer