Ny rapport: Från Business Banking till Business Services

Rapporten handlar om hur vi bäst möter SME-företagens behov av finansnära affärstjänster bortom skiftet till en datadriven värld. Faktabaserade resonemang varvas med slutsatser hämtade från vår egen research kring hur affärslogiken förändras i takt med att digitaliseringen omformar förutsättningarna.

Syftet med rapporten är att genom nya infallsvinklar bidra till att förflytta mindset hos nyckelpersoner inom traditionella banker och andra organisationer som verkar på marknaden för finansnära tjänster.

Läs mer här!

IT-lönebarometern

”IT-lönebarometern 2018” är en omfattande kartläggning av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens. Rapporten är på cirka 125 sidor och den första delen innehåller en övergripande analys av kompetensmixen medan den andra delen utgörs av själva lönestatistiken.

Här presenteras övergripande resultat och slutsatser kring löner, bonusar, förmåner och karriärpreferenser hos den svenska IT-kompetensen.

Rapporten innehåller omfattande och unik lönestatistik för olika IT-befattningar och ger dig djup insikt i vilka nivåer på löner, förmåner och bonusar som andra arbetsgivare erbjuder.

Läs mer här!

Vi tolkar morgondagens kundbehov

Vårt research-koncept Finansbarometern, som startades 2003, syftar till att förstå hur företagen ser på banker och andra finansiella aktörer idag och hur förändrade kundbehov på ett dramatiskt sätt är på väg att förändra logiken för finansnära affärstjänster.

Under 2018 lanserar vi 5 fokusrapporter där vi fördjupar oss i ämnen som just nu är särskilt viktiga:

  • Från Business Banking till Business Services
  • State of the Business: Affärsbank 2.0
  • Digital kompetens i morgondagens finansbransch
  • Bankernas säljrevolution
  • Kampen om kunddatan

I workshops och presentationer hjälper vi till att ur ett kundperspektiv reda ut vilka hot och möjligheter som väntar på andra sidan paradigmskiftet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på företagens syn på sina banker och revisionsbyråer. Undersökningen, som har genomförts årligen sedan 2003, riktar sig till VD:ar, ekonomichefer och andra relevanta beslutsfattare som har inflytande över företagets relation till banken eller revisionsbyrån.

IT-lönebarometern är Sveriges största oberoende kartläggning av löner och bonusar bland de som jobbar med IT. Rapporten ger ett faktabaserat underlag till varje lönesamtal med all typ av IT-kompetens.
IT-lönebarometern vänder sig till dig som rekryterar och förhandlar om löner och ersättningar och bygger påsvar från 4.000 IT-proffs.

Kunder