IT-lönebarometern för ett vassare lönesamtal!

IT-lönebarometern är Sveriges största oberoende kartläggning av löner och bonusar bland de som jobbar med IT. Rapporten ger ett faktabaserat underlag till varje lönesamtal med all typ av IT-kompetens. IT-lönebarometern vänder sig till dig som rekryterar och förhandlar om löner och ersättningar och bygger på svar från drygt 3.400 IT-proffs. Tabellverket ger dig ett kraftfullt verktyg för lönesamtal, budgetering och incitamentsprogram.

itlb16_omslag_skugga_1

Skräddasy din analys i direkt vårt verktyg

verktyg_2Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på företagens syn på sina banker och revisionsbyråer. Undersökningen, som har genomförts årligen sedan 2003, riktar sig till VD:ar, ekonomichefer och andra relevanta beslutsfattare som har inflytande över företagets relation till banken eller revisionsbyrån.

I Finansbarometerns webb-baserade analysverktyg kan du enkelt analysera omfattande marknadsdata och få värdefull insikt i hur kunder resonerar och hur konkurrenterna presterar. Du kan enkelt själv bryta och filtera materialet på ett antal olika segment (bransch, företagsstorlek, sektor, region etc.) På så vis kan skräddarsydda analyser utifrån den egna marknadssituationen snabbt göras för olika ändamål.

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på företagens syn på sina banker och revisionsbyråer. Undersökningen, som har genomförts årligen sedan 2003, riktar sig till VD:ar, ekonomichefer och andra relevanta beslutsfattare som har inflytande över företagets relation till banken eller revisionsbyrån.

IT-lönebarometern är Sveriges största oberoende kartläggning av löner och bonusar bland de som jobbar med IT. Rapporten ger ett faktabaserat underlag till varje lönesamtal med all typ av IT-kompetens.
IT-lönebarometern vänder sig till dig som rekryterar och förhandlar om löner och ersättningar och bygger påsvar från 4.000 IT-proffs.

Årets affärsbank 2015:

HANDELSBANKEN FÖRETAGENS FAVORIT

Handelsbanken är alltjämt Årets affärsbank enligt närmare 1000 av landets största företag. Det är trettonde året i rad som kunderna rankat  bankerna i Finansbarometern.
Läs mer!

fb_logo_ettan

Årets revisionsbyrå 2015:

EY UTSEDD TILL ÅRETS REVISIONSBYRÅ 2015

Till ”Årets revisionsbyrå 2015” utsågs EY. Det står klart när årets Finansbarometer låtit närmare 1000 av landets största företag ranka sina revisionsbyråer.
Läs mer!
fb_logo_ettan

Kunder