Vi tolkar morgondagens kundbehov

Vårt research-koncept Finansbarometern, som startades 2003, syftar till att förstå hur företagen ser på banker och andra finansiella aktörer idag och hur förändrade kundbehov på ett dramatiskt sätt är på väg att förändra logiken för finansnära affärstjänster.

Under 2017 lanserar vi 5 fokusrapporter där vi fördjupar oss i ämnen som just nu är särskilt viktiga:

  • Från Business Banking till Business Services
  • State of the Business: Affärsbank 2.0
  • Digital kompetens i morgondagens finansbransch
  • Bankernas säljrevolution
  • Kampen om kunddatan

I workshops och presentationer hjälper vi till att ur ett kundperspektiv reda ut vilka hot och möjligheter som väntar på andra sidan paradigmskiftet. Kontakta oss så berättar vi mer.

IT-lönebarometern för ett vassare lönesamtal!

IT-lönebarometern är Sveriges största oberoende kartläggning av löner och bonusar bland de som jobbar med IT. Rapporten ger ett faktabaserat underlag till varje lönesamtal med all typ av IT-kompetens. IT-lönebarometern vänder sig till dig som rekryterar och förhandlar om löner och ersättningar och bygger på svar från drygt 3.400 IT-proffs. Tabellverket ger dig ett kraftfullt verktyg för lönesamtal, budgetering och incitamentsprogram.

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på företagens syn på sina banker och revisionsbyråer. Undersökningen, som har genomförts årligen sedan 2003, riktar sig till VD:ar, ekonomichefer och andra relevanta beslutsfattare som har inflytande över företagets relation till banken eller revisionsbyrån.

IT-lönebarometern är Sveriges största oberoende kartläggning av löner och bonusar bland de som jobbar med IT. Rapporten ger ett faktabaserat underlag till varje lönesamtal med all typ av IT-kompetens.
IT-lönebarometern vänder sig till dig som rekryterar och förhandlar om löner och ersättningar och bygger påsvar från 4.000 IT-proffs.

Kunder